Den frie Tanke

       Denne historie skal bringe os tilbage i tiden til før flyterrorisme blev et kendt begreb. Den eneste bevogtning i lufthavnene blev udført ved told- og paskontroller og en eventuèl afspærring omkring lufthavnene havde til opgave at holde kvæg og vildfarne personer borte fra startbanerne, der undertiden blot bestod af et passende stort græsareal. Trafikflyene var endnu propèldrevne og rejsetiderne noget længere, end vi kender dem i dag.
       Den danske Nobèlpristager Niels Bohr var sammen med sin kone på vej til Rom i en Douglas DC-4 med kaptajn Holm-Jensen ved roret. Der blev undervejs mellemlandet et par gange og hver gang blev der serveret forfriskninger eller et let måltid eller man fik en times tid til at strække benene. Imedens blev flyet gjort klart til rejsens næste etape og dets kaptajn og piloter blev "briefet". Det tog ikke så lang tid, så besætningen kunne slappe lidt af sammen med passagererne. Den altid videbegærlige (og meget distræte) Niels Bohr stillede herunder flytekniske spørgsmål til Holm-Jensen, der kvitterede med at invitere ham på en tur i pilotsædet, når man efter næste start var godt i luften.
       Starten forløb planmæssigt og da man havde nået en højde af 7.000 fod blev professor Bohr vinket frem i cockpittet og vist til rette i andenpilotens sæde. Herfra havde han udsigt til hele instrumentpanelet og flyets ene vinge med to arbejdende motorer. Gennem motorstøjen fik Niels Bohr forklaret nogle af måleinstrumenterne og deres relationer til motorerne udenfor. Efter at have ladet den ny viden bundfælde sig et par øjeblikke, pegede han på de to motorer, han kunne se fra pilotsædet, og spurgte råbende: "Er der også to sådanne på den anden side?"
       Niels Bohrs kone førte hovedrystende sin mand tilbage til hans plads i kabinen. Herfra kunne han se de to andre motorer. Hun havde ikke, som det mere jordnære menneske hun var, vænnet sig til Niels Bohrs strengt videnskabelige måde at tænke på; han havde i distraktion glemt udsigten fra passagersædet og afslørede med sit spørgsmål, at man ikke kan udelukke den mulighed, at flyet kunne være asymmetrisk.

---

       Flyvehistorien har faktisk givet eksempler på asymmetriske fly, idet firmaet Blohm & Voss i 1943 lancerede den besynderlige BV 141.

-oOo-