A Christmas greeting: Abstract

A dried specimen of a Selaginella was placed on humid earth in order to make it grow, but after a couple of months nothing had happened except the plant getting discoloured. This triggered the question: was the plant alive at all?
         In case the plant had been in some way preserved, this did not leave any traces of chemicals. So the use of strong radiation is suggested for a possible different preservation-method.
         A proposal to reveal traces of radiation using Electronic Spin Resonance is put forward.

Julehilsenen

For et par år siden modtog jeg ved juletid en hilsen bestående af en "Jericho-rose" i sammenknyttet (tør) tilstand. Eksemplaret var ledsaget af en brugsanvisning fra Dansk Havefrøforsyning og da julegalskaben efterhånden var drevet over og levnede tid til lidt eftertanke, blev planten lagt i lunkent vand. Miraklet indfandt sig efter nogle timer og jeg kunne beundre en dekorativ, frisktgrøn roset, som fik plads på masser af fugtig muldjord i en stor urtepotte og en lys plads uden direkte sol. Ifølge faglitteraturen skulle planten i løbet af kort tid villigt sætte rødder og begynde at gro -- så meget, at det skulle give rige muligheder for at tage aflæggere til nye planter.

Skuffelsen

         Trods flere ugers forskriftsmæssig pasning var ingen vækst dog synlig; tværtimod var skudspidserne (d.v.s. plantens yngste dele) begyndt at blive rødbrune, hvilket er en lidt usædvanlig reaktion: stressede planter afvikler sædvanligvis de ældste blade først og bruger resurcerne til at sætte nye blade eller skud. Efter 8 uger slap mit tålmod op og jeg besluttede at afbryde vækstforsøget. Det afsløredes da, at Jericho-rosen overhovedet ikke havde forsøgt roddannelse og at den ikke havde præsteret nogen form for vækst -- ejheller strækningsvækst, som ellers altid vil finde sted hos levende vandkulturer. Når man ser bort fra skudspidserne, var den grønne farve for det meste bevaret, men havde antaget en mere "død" nuance. Misfarvningen af skudspidserne viste sig ved nøjere eftersyn til dels at skyldes ophobede humusstoffer, der ved fordampning var efterladt af vand, som hårrørsvirkningen havde trukket fra jorden op i planten.
Den sammenknyttede og den udfoldede plante Som den så ud i begyndelsen af vækstforsøget. Det misfarvede eksemplar. Det misfarvede eksemplar. Detaille.

Spørgsmål

         Ved den efterfølgende tørring krøllede planten sig forskriftsmæssigt sammen til atter at indtage kugleform -- en reaktion, der skyldes en rent fysisk proces og ikke skal forklares som en livsproces, hvilket tangerer et spørgsmål, der syntes relevant ovenpå det fejlslagne dyrkningsforsøg: var det foreliggende eksemplar af Selaginella overhovedet levende? Den totale mangel på synlige livsprocesser kunne vække mistanke om, at Jerichorosen på en eller anden måde var blevet præpareret, så vækstprocesserne var standset og dens struktur -- incl. bladgrønt -- var bevaret. Hvis denne behandling havde været kemisk, havde den ikke efterladt spor i form af en "coating" eller kemisk lugt. Planten lugtede (især i udblødt tilstand) almindeligt jordslået, hvilket jo ikke er påfaldende.

Formodning

         Hvilken behandling ville standse livsprocesser, men i øvrigt ikke efterlade spor i form af lugt eller ændret struktur? Det mest nærliggende og måske eneste svar er: kraftig radioaktiv bestråling! I fødevareindustrien er -- især i udviklingslandende -- "konservering" med kraftig gamma-bestråling blevet meget udbredt og erstatter ofte almindelig hygiejne. Methoden ses anvendt på krydderier og nødder, men også på "våde" føde-emner, hvor den ikke er almindeligt accepteret hos forbrugerorganisationerne.
         I mange år anså man, at bestrålingsmethoden ikke satte synlige spor i de bestrålede emner og at strålesterilisering af fødevarer derfor blev anvendt mere end forbrugerne vil acceptere. Denne interessekonflikt har i Tyskland udløst forsøg på at finde methoder til påvisning af gamma-bestrålede fødevarer. Anstrengelserne har faktisk ført til anvendelige resultater; f.eks. er det muligt med electronspinresonansmålinger (ESR) at afsløre, når hasselnødder har været strålebehandlede. Sådanne nødder virker ellers normale, men i modsætning til den gammeldags, indsamlede vare kan de hverken spire eller angribes af skimmel.

         Hvis sagen om zombie-planterne skal opklares, er vejen måske at få lavet et ESR på en stikprøve af planterne.
         Projektidéen er dermed stillet til rådighed for folk med adgang til et ESR-instrument.

02-06-03 og 21-03-09 (billeder)

-oOo-