TDC -- En dansk virksomhed uden moral

En sag:

Hændelsesforløbet

I midten af Juli 2010 ophørte min fastnettelefon at fungere og så snart, jeg opdagede det, anmeldte jeg fejlen via TDCs hjemmeside. Der skete dog ikke andet, end at jeg modtog en 'Tak for henvendelsen'.
       En kort afprøvning viste, at fejlen ikke lå i mit apparat, for når det blev erstattet med et FAX-modem, var den der stadig.
       Efter et døgn var der ingenting sket. Min telefonlinie kunne stadig ikke bruges. For ikke at TDC skulle tro, at fejlen var 'gået over af sig selv', fejlmeldte jeg forbindelsen endnu en gang hver dag de følgende dage. Sådan gik en uge, hvor jeg kun fik det vanlige 'Tak for henvendelsen', men så dukkede pludseligt at svar fra en medarbejder op i min E-post-kasse. Vedkommende havde blot ikke forstået en brik af noget som helst og lod som om, sagen ikke drejede sig om en telefonlinie, men om en nedlagt E-post-adresse! Desuden efterlyste man mit kundenummer, hvilket stærkt tyder på, at TDCs medarbejdere ikke er i stand til at koble telefonnumre og kundenumre sammen. Denne besked dukkede de følgende dage op i forskellige versioner, hver gang jeg fortsat fejlmeldte telefonforbindelsen, men for at hindre en dialog var beskeden udgået fra en E-post-adresse, der ikke kunne besvares! I stedet anbefalede man mig at ringe til et 'servicenummer'!, hvilket jeg må betragte som en grov uforskammethed: når min telefon ikke virker, er det trods alt ikke muligt at ringe.
       Endnu en fejlmelding røg afsted, men denne gang gjorde jeg udtrykkeligt opmærksom på, at det ikke drejede sig om en internetserver, men om en almindelig fastnet telefonforbindelse, der ikke virker. Reaktionen var det vanlige standardsvar. Følgelig afsendte jeg min 'standard-fejlmelding' endnu en gang.
       Da en ny besked endelig indløb i min E-postkasse, lød den på, at min telefon var 'låst' og at det kunne skyldes 'økonomiske årsager'. I en næsten enslydende besked dagen efter var de 'økonomiske' årsager erstattet med 'betalingsvanskeligheder', men TDC-medarbejderen er stadig overbevist om, at det drejer sig om et internetabonnement. Det er imidlertid et par år siden, jeg har haft et sådant i TDC og ved nedlæggelsen havde jeg et tilgodehavende på lidt over 100 kr., som aldrig blev udbetalt!" I stedet bildte TDC sig ind, at jeg skyldte en masse penge, hvilket jeg ved min banks mellemkomst kunne bevise ikke var tilfældet. Det skete over et år efter opsigelse af internetforbindelsen og medens jeg var i dialog med en TDC-medarbejder i sagen, fik jeg stadig rykkere -- sandsynligvis fra en anden 'vaks' medarbejder, der havde 'opdaget' noget interessant. Det kan i øvrigt slet ikke udelukkes, at TDC prøvede det gamle fif med at få kunden til at betale to gange for den samme regning.
       I perioden mellem afsendelsen af et svar på fup-opkrævningen og TDCs reaktion på dette svar, virkede min telefonlinie ikke et par dage. Jeg fejlmeldte også den gang og fik (meget senere) et strukturløst standardsvar, der lød, at der ikke var fundet nogen fejl. Det har senere slået mig, at symptomerne den gang var de samme, som dem jeg Juli 2010 oplevede med den 'låste' telefon. Observationen viser, at TDC udnytter den mindste anledning til at chikanere sine kunder.

Næsten to uger efter blokeringen af min telefon indløb endelig et forklarende brev. Brevet er anonymt og ledsaget af et rudimentært regnskab med tilhørende opkrævning. Regnskabet er forkert og for eksempel er mit tilgodehavende med et slag blevet konverteret til gæld. Jeg besvarede brevet samme dag og vedlagde et nyt regnskab med indkalkuleret afgift for ulejligheden. Opkrævningen bliver naturligvis ikke betalt!
       Samtidig indløb en E-post, hvis titel stadig refererer til mit forlængst afsluttede internetabonnement og ellers tværer i betalingsspørgsmålet. Desuden oplyses, at denne E-post kan besvares. Et forsøg herpå viser, at det er usandt: almindelig bevidstløs TDC-sjusk -- eller er det chikane?
       Efter 3 uger -- vel at mærke uden telefon -- havde jeg endnu ikke fået svar, hvilket illustrerer, at TDC ikke finder situationen uheldig. Jeg skal understrege, at den er meget uheldig -- ikke mindst for TDCs troværdighed!

I begyndelsen af august (samtidigt med, at min telefon pludselig vågnede til live) modtog jeg imidlertid et brev fra TDC. Som de fleste skrivelser fra dette degenererede foretagende er det mildest talt uklart, hvad det handler om, men essensen går ud på, at jeg er tilskrevet et 'tilbagegebet' på knapt 400 kr., men der gøres ikke rede for, hvordan det er opstået. I en ledsagende skrivelse ørles noget om prisændringer, en 'ordrebekræftelse' og en bekræftelse på min bestilling. Det står heller ikke klart, om TDC har modtaget og forstået min svarskrivelse -- i det hele taget giver hele sagen et klart indtryk af, at der hos TDC hersker totalt chaos, hvor den kommunikation, der udgår fra denne privilegerede institution nærmest ser ud til at skulle forvirre mere end at opklare. Det kan være udtryk for en nøje udtænkt strategi, der skal forvirre kunderne så meget, at de blot betaler de modtagne opkrævninger uden at gøre indsigelser.

Kort fortalt:

TDC har tilsyneladende uden nærmere forklaring lukket min fastnettelefon, fordi jeg ikke fortsat vil betale for et IN-abonnement, der er opsagt for over et år siden, og ikke har i sinde at betale 2 gange for den samme ydelse.
       TDC prøver derefter i en skrivelse forskellige krumspring, hvor et tilgodehavende optræder som gæld. Et svar med et korrigeret regnskab sendes omgående til TDC.
       Svarene fra selskabet er formuleret så dårligt, at det ikke er muligt ud af dem at læse, hvad sagen drejer sig om. De fleste svar er 'automatiske'; resten synes at udgå fra medarbejdere, der har deres tanker (hvis sådanne findes) rettet mod ganske andre emner.


Snyd med taletid


I April 2014 havde TDC et 'kampagnetilbud', hvor man for 99 kr. kunne få for 150 kr. taletid. Jeg købte en sådan pakke og installerede den i min mobiltelefon. Få minuter senere modtog jeg en SMS fra TDC, hvori man fortalte mig, at installationen havde sat minuttaksten til 2,60 kr/min. Den havde hidtil været 1,99 kr/min.!
-oOo-
18-12-10 og 16-4-14.